ORGANITZACIÓ

Malgrat que volem crear un espai totalment horitzontal i assambleari, tot col·lectiu necessita d’una organització i unes normes de convivència. Considerem, doncs, que la manera més justa i equitativa d’obrar és proposar, de manera transparent, totes les responsabilitats que haurem de repartir-nos entre els  i les integrants.

El col·lectiu mantindrà una organització de caràcter horitzontal i assembleària, amb càrrecs específics rotatius semanalment o mensualment.

Càrrecs:

  • Secretari/a (documentació de totes les activitats i reunions). Canviarà cada mes.
  • Moderador/a de torns de paraula. Canviarà cada activitat.
  • Tresorer/a. Canviarà cada trimestre.
  • Organització assambleària i conjunta de les activitats centrals: 1 integrant, 1 vot.
  • Creació de comissions per a certes activitats específiques.

 

Anuncis