TAULES REDONES

Les Taules Redones són una iniciativa col·laborativa on tothom està convidat a compartir els seus propis coneixements, les seues experiències i les seues opinions personals front un tema determinat.

La dinàmica de les Taules Redones s’inicia amb l’elecció d’un tema a tractar (el tema podrà ser proposat amb anterioritat per qualsevol persona implicada que tinga el desig de debatre sobre el mateix). Així doncs, el tema serà decidit i presentat una setmana abans per tal que la gent el conega i puga reflexionar al voltant del mateix.

Arriba ara la millor part: El dia de la Taula Redona, un espai per compartir. Durant l’activitat, un moderador (càrrec que anirà alternant cada activitat entre els assistents) regularà el debat per a que aquest siga fluït, reflexiu i molt agradable i atractiu per a tots.

És vàlid qualsevol tema d’interés psicològic o adjacent. Per descomptat, també es tractaran elements extrets de pel·lícules, documentals i llibres que ens puguen interessar, així com qualsevol esdeveniment de la vida quotidiana.

L’objectiu d’aquestes activitats és augmentar les nostres fronteres del coneixement, adquirint noves perspectives i ampliant el nostre ideari. A mes a més, tots millorem l’expressió en públic i l’argumentació d’idees. I tot açò gaudint de molt bona companyia!

Anuncis